Presidents, State Sarvodaya Mandals

NAME STATE
Arvind Reddy Telangana
Asha Bothra Rajasthan
Bhimkant Konwer Assam
Jose Mathew Kerala
Madhusudhan Upadhayay Uttar Pradesh
Narayan Bhai West Bengal
Ram Singh Haryana
Siyaram Sahu Chhattisgarh
Somnath Rode Maharashtra
Tribhuwan Narayan Bihar